Fotoalbum

Lily Orphan’s Children Home in Subukia - near Nyahururu, Kenya.

Pictures from Lily Orphan’s Children Home sent to us from Pens for Kids Ambassador Samuel Magua Kiiru - Mrefu Curio Shop in Gwa Kung'u, Kenya. You can contact the orphanage through the manager: Lilian Wanjiku Wandara, P. O. Box 217 Subukia, Kenya. (+254) 724 638 456