Introduktion / Introduction

Hvad vi gør / What we do

Pens for Kids projektet fungerer sådan:
- Vi indsamler (nye og brugte) kuglepenne fra venner, kolleger, familie eller hvem der nu donerer dem og sender dem til vore kontakter i Afrika - de såkaldte Pens for Kids Ambassadører, eller til organisationer i andre fattige lande.
- Kuglepenne der sendes til os sender vi videre - men vi opfordrer naturligvis til at donorerne sparer os for noget porto hvis de selv bor nærmere Afrika end vi gør. Send gerne kuglepenne direkte til ambassadørerne - deres adresser kan findes på siden "PFK Ambassadors"
- Vore kontakter i Afrika uddeler gratis kuglepennene til fattige børn i deres lokalområde.



The Pens for Kids project works like this:
- We collect (new and used) pens from friends, colleagues, family and who ever donates them, and send them to our contacts in Africa - the so-called Pens for Kids Ambassadors, or to organisations in other underprivileged countries.
- Any pens sent to us from other countries we forward to our contacts – however, if the donor lives closer to Africa than we do, we kindly ask that the pens be sent directly to Africa instead, if it makes no difference to the donor. You are welcome to send pens directly to the ambassadors - you can find their addresses on the page "PFK Ambassadors"
- Our contacts in Africa (the so-called Ambassadors) distribute the pens to underprivileged children in their local areas at no charge.

Hvad du kan gøre / What you can do

Pens for Kids er et velgørenhedsprojekt hvor alle kan være med og alle kan gøre nytte. Du bestemmer selv dit engagement og hvor meget det må koste af kontanter og tid. Du kan hjælpe os blot ved at nævne os i autosignaturen på de emails du alligevel sender, eller gå et skridt videre og hjælpe til med at fremstille PR-materiale, foretage indsamlinger, indgå sponsor-aftaler eller starte din egen underafdeling.



Pens for Kids is a charity project where everybody can join in and make a difference. You define your involvement and how much it may cost you in terms of cash and time. You can help us just by mentioning Pens for Kids in the auto signature in the emails you send anyway, or take a step further and help us fabricate PR materials, conduct collections, recruit sponsors or start your own branch office.