Kontakter / Contacts

Hvem vi er / Who we are

Vi vil gerne have søster-organisationer i alle lande, men indtil videre består Pens for Kids samarbejdet af følgende organisationer:We would like to have sister organisations in all countries, but so far Pens for Kids consists of the following organisations:

Pens for Kids Danmark / Pens for Kids Denmark

Pens for Kids Danmark - ledes af Claus Kusk Hjørnet, Holmevej 21 Annisse Nord, DK-3200 Helsinge, Danmark. claus@pensforkids.dk

Pens for Kids Danmark har en dansksproget hjemmeside: www.pensforkids.mono.net

...en engelsksproget hjemmeside (denne): www.pensforkids.dk 

...og en dansksproget hjemmeside for børn: www.123hjemmeside.dk/penz4kidzPens for Kids Denmark - is run by Claus Kusk Hjoernet, Holmevej 21 Annisse Nord, DK-3200 Helsinge, Denmark. claus@pensforkids.dk

Pens for Kids Denmark has a Danish website: www.pensforkids.mono.net

...an English website (this one): www.pensforkids.dk

...and a Danish website aimed at kids: www.123hjemmeside.dk/penz4kidz

Pens For Kids Switzerland

Pens For Kids Schweitz - ledes af Diarmuid De Faoite, Weitlingweg 63, 8038 Zurich, Switzerland. info@pens-for-kids.com info@pens-for-kids.com

Diarmuid får hjælp af sin kone Martina Negri og deres ven Jörg Schaarschmidt.  

Pens for Kids Schweitz har en engelsksproget hjemmeside: www.pens-for-kids.com

...en tysksproget hjemmeside: www.pensforkids.ch

...en side på LinkedIn 

...og en Twitter-profil: @Pens for Kids


Pens For Kids Switzerland - is run by Diarmuid De Faoite, Weitlingweg 63, 8038 Zurich, Switzerland. info@pens-for-kids.com

Diarmuid is assited by his wife Martina Negri and their friend Jörg Schaarschmidt.

Pens for Kid Switzerland has an English website: www.pens-for-kids.com

...a website in German language: www.pensforkids.ch 

...a page on LinkedIn 

...and a Twitter-profile: @Pens for Kids

(Pens for Kids UK)

Pens For Kids UK - blev indtil februar 2021 ledet af Malcolm O'Brien, men mangler nu en afløser. Malcolm og hans kone Charlotte har efter mange års fantastisk arbejde for Pens for Kids måttet opgive disse aktiviteter på grund af alvorlig sygdom.

Hjemmesiden www.pensforkids.co.uk eksisterer stadig, men donorer henvises til Pens for Kids Danmark, Schweiz, Kenya eller Tanzania - og Malcolm har lavet en venteliste for organisationer der efterspørger skriveredskaber. Ventelisten kan rekvireres via sendingpens@pensforkids.co.ukPens For Kids UK - was until February 2021 run by Malcolm O'Brien, but is currently looking for a volunteer to take over. After many years of fantastic work for Pens for Kids, Malcolm and his wife Charlotte have had to give up this activity, due to severe health issues.

The website www.pensforkids.co.uk still exists, but donors are now referred to Pens for Kids Denmark, Switzerland, Kenya or Tanzania - and Malcolm has made a waitinglist for organisations that need writing utensils. The waitinglist can be requested via sendingpens@pensforkids.co.uk 

Pens for Kids Portugal

Pens for Kids Portugal - blev tidligere drevet af Fatima Moreira og Ângela Carvalho, men Fatima er nu flyttet til England, og aktiviteterne fra Portugal er nedlagt. Fatima vedligeholder dog stadig en Facebook-side for Pens for Kids Portugal og hjælper med at udbrede kendskabet til Pens for Kids. Fatima kan kontaktes via Facebook-siden eller på email   fatimamsmoreira41@gmail.comPens for Kids Portugal - used to be run by Fatima Moreira and Ângela Carvalho, but Fatima has now moved to England, and the activities out of portugal have ceased. Fatima does however still maintain a Facebook page for Pens for Kids Portugal, and helps us to "spread the word". Fatima can be contacted via the Facebook page or by email to fatimamsmoreira41@gmail.com 

Pens for Kids Australia

Pens for Kids Australien - blev startet af Punita Patel Mandalia og Sarah Cody, men så blev Sarah gift :-)

Punita kan kontaktes via hendes Facebook profil og på email punita44@hotmail.com
Pens for Kids Australia - was started by Punita Patel Mandalia and Sarah Cody, but then Sarah got married :-)

You can contact Punita via her Facebook profile or by email at punita44@hotmail.com 

Pens for Kids Kenya

Pens for Kids Kenya - drives af Eliza (Sikujua) Nthenya, P.O.Box 17516-00500 Nairobi, Kenya. Telefon (+254) 729 30 99 10 - email elizasikujua@yahoo.com

Pens for Kids Kenya har en hjemmeside: www.pfk-kenya.mono.net og en side på Facebook.


Pens for Kids Kenya - is run by Eliza (Sikujua) Nthenya, P.O.Box 17516-00500 Nairobi Kenya. Telephone (+254) 729 30 99 10 - email elizasikujua@yahoo.com

Pens for Kids Kenya has a website: www.pfk-kenya.mono.net and a page on Facebook.

Pens for Kids Tanzania

Pens for Kids Tanzania - drives af Amon Philip Mwanitega, P.O.Box 11451 Arusha, Tanzania. Telefon (+255) 784 310 000 - email pensbaba@gmail.com

Pens for Kids Tanzania har en hjemmeside: www.pfk-tanzania.mono.net og en side på Facebook.


Pens for Kids Tanzania - is run by Amon Philip Mwanitega, P.O.Box 11451 Arusha, Tanzania. Telephone (+255) 783 310 000 - email pensbaba@gmail.com

Pens for Kids Tanzania has a website: www.pfk-tanzania.mono.net and a page on Facebook.

Pens for Kids Uganda

Pens for Kids Uganda - drives af Kalanzi Moses, P.O.Box 72 Mpigi, Uganda. Telefon (+256) 200 909 771.

Pens for Kids Uganda har en side på Facebook, og kan kontaktes via administratoren Jimmy Mayanja - email mjik1@yahoo.com


Pens for Kids Uganda - is run by Kalanzi Moses, P.O.Boz 72 Mpigi, Uganda. Telephone (+256) 200 909 771.

Pens for Kids Uganda has a page on Facebook, and can be contacted via the administrator Jimmy Mayanja - email mjik1@yahoo.com 

Kontakter i Afrika / Contacts in Africa

I begyndelsen sendte Pens for Kids Danmark kuglepenne til Afrika gennem såkaldte PFK Ambassadører. Nu sender vi til organisationer i stedet, men enkelte ambassadører hjælper os stadig en gang imellem - specielt hvis vi skal have kuglepenne frem til landsbyer langt fra organisationens hjemby. Se deres fotos og adresser på siden "PFK Ambassadors".When Pens for Kids Denmark first started out, we sent pens to Africa via so-called PFK Ambassadors. Now we send them to organisations instead, but a few of the ambassadors still help us every now and then - especially if we need to get pens to remote villages. See their photos and addresses on the page "PFK Ambassadors".