Hvorfor ? / Why ?

Folk spørger nogen gange hvorfor vi indsamler kuglepenne; om der virkeligt er behov for dem; om børnene ikke bare sælger dem og køber slik for pengene i stedet ?People sometimes ask why we collect pens; wether there is really a need for them; if the kids will not just sell the pens and buy candy for the money instead ?

I Kenya bor mange mennesker i huse som dette - uden el, vand, kloakering og langt ude på landet hvor der er meget langt til nærmeste skole.
 
I Afrika er der ca. 40 - 45 millioner forældreløse børn, og forældre har ofte en indtægt på omkring 5 kroner pr. dag.In Kenya many people live in houses like this - without electricity, water, sewerage - and far out in the country, many miles from the nearest school.

In Africa there are app. 40 - 45 million orphaned kids, and parents often have an income of about 1 dollar a day.

Disse drenge nyder ikke at vogte geder - de ville hellere gå i skole, men ofte kan deres forældre ikke undvære indtægten fra børnenes arbejde hvis hele familien skal have mad.

Hvis de får en kuglepen kan det godt være de bytter den væk for noget de har mere behov for - børnenes uddannelse er ikke altid det der bliver prioriteret højest.These boys don't enjoy herding goats - they would rather go to school, but often their parents can't manage without the income from their kids' work if they are to feed the whole family.

If they get a pen it may be that they trade it for something they need more - the kids' education isn't always the first priority.

På landet sover de fleste børn i hytter som denne. Lidt "gødning" på ilden giver en tyk røg som kan holde nogen af Malaria-myggene væk.

I byerne kan man se gade-børn sove omkring et bål - ofte med en tube lim til at dulme sult-smerterne. De har ingen tandbørster og bruger ikke deres penge på slik!In the country most kids sleep in huts like this one. A little manure on the fire ensures a thick smoke which can keep some of the Malaria-mosquitoes away.

In the cities you can see street-kids sleeping around a fire - often with a can of glue to ease the hunger pains. They have no toothbrushes and don't spend their money on candy!